Наложени наказания

Наложени наказания от КПНРО с влезли в сила Наказателни постановления