Конкурс

Конкурсът се обявява за длъжността „държавен инспектор” в дирекция „Надзорна дейност” в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори