Извлечение от Протокол за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността «старши инспектор» в КПНРО