Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено пето пленарно заседание на КЕОНО – 13.11.2017

Резюме от проведено пето пленарно заседание на КЕОНО – 13.11.2017

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) – пето пленарно заседание, проведено на 13 ноември 2017 година
Резюме

На 13 ноември 2017 г. в Брюксел се проведе петото пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

КЕОНО прие работната програма за 2018 година, както и отделните работни програми за всяка от  петте подгрупи. Бе одобрен доклад, който обобщи резултатите от отговорите на членовете относно употребата на международни одиторски стандарти в тяхната юрисдикция. Бе обсъден и механизъм, по който националните надзорни органи да могат да подават информация към КЕОНО за наложени от тях „временни забрани“. Бе приета и процедура за конфиденциалност, съгласно разпоредбите на член 16.3 от вътрешните правила и процедури на КЕОНО.

Най-важно от срещата

Приемане на работната програма

Работната програма за 2018 година посочва какви ще бъдат приоритетите и дейностите на КЕОНО за предстоящата година, като целта е да се повиши качеството на одита, както и на доверието към него. Програмата поставя акцент върху по-нататъшно развитие на сътрудничеството и съгласуваността между органите за надзор на одита в ключови области като: инспекции, разследване и санкции, международни одиторски стандарти, международно сътрудничество и прилагането на въведените реформи в областта на одита. КЕОНО ще сътрудничи при техническата оценка на надзорните система на трети страни, както и ще предоставя техническа помощ на Комисията. Също така, ще развие допълнително комуникацията с външни експерти и ще рационализира наблюдението на пазара на одиторски услуги.

Решения на заседанието

КЕОНО се подложи на самооценка за извършената през изминалата година работа, с цел да идентифицира какво е постигнато и къде трябва още да се работи. КЕОНО прие процедура за конфиденциалност, в съответствие с изискванията на член 16.3 на вътрешните правила и процедури на организацията, с която се установяват правила за идентифициране и третиране на чувствителна информация. Във връзка с това, на членовете на КЕОНО бе обърнато внимание относно влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и за евентуалните последици във връзка с надзора на одита.

Дейност на подгрупите

Председателите на подгрупите докладваха за осъществената от тях дейности за изминалата година. Освен процедурите по самото изграждане на подгрупите, тяхната основа дейност включва: споделяне и анализиране на констатациите от проведените инспекции (включително и диалог с одиторските мрежи), осигуряване на по-добро взаимно разбиране в областта на разследванията и санкциите, както и на употребата на международните одиторски стандарти (МОС), развиване и хармонизиране на индикаторите за отразяване на състоянието на пазара на одиторски услуги, както и предоставянето на съгласувано прилагане на новите законови изисквания. На заседанието бе одобрен доклад от подгрупа „Международни одиторски стандарти“, в който са обобщени резултатите от отговорите на членовете относно употребата на МОС. Работната група за „малки регулатори“ (наскоро създадена в рамките на подгрупа „Инспекции“), докладва как смята да осъществи целите си за споделяне на добри практики и обмяна на опит по специфичните въпроси, пред които са изправени малките регулатори.

Комуникация с външни експерти

Като част от инициативите си за комуникация с външни експерти, КЕОНО обмени мнения с представителите от „Европейската контактна група“ относно качеството на одита и прилагането на новите изисквания в областта на одита, с акцент върху ротацията и независимостта в случаите, когато те засягат няколко държави. Допълнително бе обсъдено какви външни експерти да бъдат поканени на пленарните заседания през 2018 година. Реши се да бъдат поканени и експерти в областта на банковия надзор, академичното и продължаващото образование на одиторите в ЕС.

 kno2
Линк към електронната платформа
https://www.e-cposa.bg
 
 common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

1468814
ДнесДнес541
ВчераВчера661
Тази седмицаТази седмица1873
Този месецТози месец9484
ВсичкоВсичко1468814