Бюджет 2013

 Бюджет на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори за 2013г.