Дейност на Комисията

Как лечить бронхиальную астму. Советы как лечить астму. Где лечить бронхиальную астму. Чем лечить горло ребенку. Красное горло чем лечить быстрее. Чем лечить больное горло. Как лечить гнойную ангину. Скажите как лечить гнойную ангину ребенку. Как лечить ангину антибиотиками. Как лечить сухой кашель. У меня сильный кашель как лечить. Как лечить кашель народными средствами. Средства для возбуждения женщин. Быстрое возбуждение женщины. Признаки возбуждения у женщин. Волосы уход в домашних условиях. Быстрый уход за волосами и лицом. Уход за сухими волосами. Боли в спине лечение. Народное лечение спины дома. Лечение спины народными средствами. Лечение пальцев ног. Почему судороги в ногах причины лечение. Лечение ног народными средствами.

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало

Проект

 

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 – „Специализирани обучения за централната администрация“

      Capture3            

                На 06.07.2018 г. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект № BG05SFOP001-2.006-0020 „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“. Общата стойност на проекта е 118 054,80 лв., като размерът на средствата от Европейския социален фонд е 100 346, 58 лв., а националното съфинансиране е 17 708,22 лв.

 

 

Общата цел на проекта е да се повишат специализираните знания, квалификация и умения на служителите от специализираната администрация на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори чрез теоретични обучения в няколко тематични направления, за които е установена най-голяма нужда към момента.

Целеви групи: Специализиранатаадминистрация към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и експерти, непосредствено подчинени на председателя.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Обучение по теми: 1. „Изменения и допълнения в указанията на ИДЕС за разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора от 2017 г.“ 2. „Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени неправилни отчитания чрез получаване на разбиране за предприятието и неговата среда.“ 3. „Оценка на неправилни отчитания, идентифицирани по време на одита“;

Дейност 2: Обучение по теми: 1. „Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети.“ 2. „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания.“ 3. „Комуникация на външния одитор с ръководството на одитираното предприятие и лицата, натоварени с общо управление“;

Дейност 3: Обучение по тема „Одит на финансови отчети на публични дружества – специфични изисквания“;

Дейност 4: Обучение по теми: 1. „Одит на финансови отчети на застрахователни, презастрахователни и пенсионноосигурителни дружества.“ 2. „Съвместни одити“;

Дейност 5: Обучение по теми: 1. „Групови одити и консолидирани финансови отчети“; 2. „Специфики при одита на малки и средни предприятия – практически аспекти“.

Продължителност на проекта: 15 месеца

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

1047050
ДнесДнес262
ВчераВчера1372
Тази седмицаТази седмица2990
Този месецТози месец31620
ВсичкоВсичко1047050