Посетители онлайн

В момента има 60 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Новини Прессъобщения Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Р България обсъждаха на кръгла маса в Стопанска академия

Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Р България обсъждаха на кръгла маса в Стопанска академия

Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Р България обсъждаха на кръгла маса в Стопанска академия

 

IMG 1602 2

 

 

Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – г-жа Ваня Донева и главният секрета на Комисията – г-н Виктор Трифонов взеха участие в кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Р България”, проведена на 23.03.2016 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и организирана от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Като ръководител на катедрата-домакин, форумът откри проф. д-р Георги Иванов, зам.-ректор по акредитация и управление на качеството. Той подчерта, че кръглата маса е организирана и със съдействието на Цветан Цветков – председател на Сметната палата на Р България. Приветствие към участниците отправи ректорът на Стопанска академия, доц. д-р Иван Марчевски.

 Сред участниците в дискусионния форум от страна на контролните институции и на професионални гилдии бяха още: Цветан Цветков и Горица Грънчарова, съответно председател и зам.- председател на Сметната палата на Р България; Емил Евлогиев – член на Сметната палата на Р България и зам.-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители; Бойко Костов – председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители; Людмил Спасов – зам.-председател на УС на Института на вътрешните одитори в България; Гергана Николова – гл. експерт Дирекция „Сигурност” към Национална агенция за приходите; Ивайло Крумов – началник сектор „Противодействие на корупцията в администрацията” в отдел Икономическа полиция; Стефан Златков и Юлиян Мирков – началник и зам.-началник на митница „Столична”; Венцислав Халаджов – началник на Митница – Русе. От страна на висшите училища, които през последните години са активни в областта на обучението по финансов контрол, в кръглата маса участваха проф. д-р Огнян Симеонов – ръководител на катедра „Финансов контрол” в УНСС, преподаватели от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност в Стопанска академия и свищовски студенти, отличници от 1, 2, 3 и 4 курс на спец. „Стопански и финансов контрол”.

Акцентът при дискусиите в първия основен панел на кръглата маса беше поставен върху стратегическата рамка за развитие на контролните институции в страната с хоризонт 2020. Във втория дискусионен панел участниците обсъждаха въпроси, свързани с обучението по контрол във висшите икономически училища.

На пресконференция след кръглата маса, представители на трите страни обобщиха постигнатите резултати от форума. Проф. д-р Георги Иванов поясни, че тази инициатива е била замислена отдавна, като едно начало на дискусия в търсене на решения на проблеми по отношение непрекъснато повишаване на изискванията към професионалната компетентност на кадрите, работещи в контролните институции за да се осигури високото качество на тяхната дейност и на тази основа да се оправдаят очакванията на обществото. „Целта на форума беше да се постави началото на откровен разговор, в който ръководители на контролни институции и на професионални гилдии, и висшите училища да очертаят проблемите, свързани с така наречените компетентностни модели на кадрите в системите за контрол и да се потърсят възможностите за сътрудничество за създаване на условия за непрекъснато обучение и повишаване на професионалната им компетентност”, каза проф. Иванов.

Председателят на Сметната палата изрази задоволството на ръководената от него Върховна одитна институция и на всички участници в кръглата маса от реализираната инициатива в Стопанска академия. „Получи се един наистина много открит и много конструктивен дебат за това какви мерки трябва да се предприемат, за да имаме действително една ефективно функционираща система от контролни органи, да отговорим на очакванията на гражданите и да спечелим отново тяхното доверие”, каза Цветан Цветков. Той поясни, че в рамките на форума са начертани конкретните стъпки за постигане на поставените цели. Всяка контролна институция трябва да разработи свой компетентностен модел, като дефинира изискванията към лицата, които ще работят в тази институция или онези изисквания, които ще им позволят да упражняват контролната професия. Трябва да се помисли за съвместни форми, които да позволят на работещите в системата одитори, контрольори, инспектори да продължат своето обучение в съответната професия. Сред набелязаните конкретни стъпки са и сертификационни програми за работещите в контролните институции, които да доказват тяхната компетентност в специфични области, каквито са например информационните технологии, борбата и разкриването на измамите, вътрешния одит, управлението на риска. Зам.-председателят на УС на Института на вътрешните одитори, Людмил Спасов подчерта, че проведеният форум планира по методически начин как ще се развива задоволяването на нуждите от кадри в контролната сфера.

Конкретен резултат от кръгла маса е и стартиране подготовката на меморандум за сътрудничество между всички контролни институции, професионални гилдии в областта на контрола и висши училища, които обучават кадри за контролните системи в страната. Проф. Иванов поясни, че сътрудничеството ще е насочено към обучение, подготовка и непрекъснато повишаване на професионалната компетентност – сътрудничество, което ще очертае една нова позиция, нов хоризонт в търсенето от всички заинтересовани страни на високо качество на контролната система и особено на кадрите, които работят в нея. Подготвеният меморандум ще бъде отворен и към него ще могат да се присъединят представители на трите заинтересовани страни. Желанието на участници в кръглата маса е набелязаните мерки в меморандума да не останат само на хартия, а да имат практически резултати.

Посланието, което отправиха участниците в кръглата маса в Стопанска академия е, че висшите училища, като храмове на познанието, са най-подходящото място за провеждане на подобен род ползотворни дискусии, на които хора от теорията и от практиката могат да обсъждат проблемите и да взимат заедно рационални решения.

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

626538
ДнесДнес478
ВчераВчера516
Тази седмицаТази седмица2447
Този месецТози месец9135
ВсичкоВсичко626538