Дейност на Комисията

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Новини Прессъобщения

Прессъобщения

Позиция на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

П О З И Ц И Я

 

на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

относно подготовка и провеждане на изпитите за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от Института на дипломираните експерт-счетоводители през сесии 2013 г. и 2014 г.

 

 

В изпълнение на надзорните си правомощия по чл. 35д, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) се запозна с резултатите от проведените през сесия 2014 г. изпити за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и констатира наличието на съществени несъответствия с принципите и целите за организиране на изпитите и оценяване знанията на кандидатите.

При проведените до 11.11.2014 г. изпити от сесия 2014 г. успеваемостта на кандидатите е следната:

- на изпита по счетоводство от 165 явили се кандидати само 5 от тях са положили успешно изпита, и то след преразглеждане на резултатите по повод подадени жалби;

- на изпита по данъчно и осигурително право от 56 явили се кандидати само 1 от тях е положил успешно изпита,

Резултатите от изпита по данъчно и осигурително право на изпитната сесия през 2013 г. са подобни – от 72 явили се кандидати само 12 от тях са положили успешно изпита.

Необичайно ниската успеваемост на изпитите през тази и предходната година не осигурява нормалното възпроизводство на регистрираните одитори, създава несигурност сред кандидатите и ги обезсърчава, води до оспорване на подхода и съдържанието на изпитите като цяло.

Още повече, че от страна на надзорния орган са реализирани множество инициативи, както по отношение подобряване на правилата и процедурите в съответствие с целите на изпитите, така и по отношение промяна в подхода при подготовка на тестовете за съответните изпити. В тази връзка за последните две изпитни сесии Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е предприела следните действия:

1.  С писмо от 17.12.2013 г. председателят на професионалната организация е информиран, че на свои заседания от 10.12.2013 г. и 17.12.2013 г. КПНРО е обсъдила информация относно резултатите от проведените през 2013 г. изпити за придобиване на правоспособност, при което членовете на комисията се обединяват около посочените по-долу изводи за съмнения относно наличието на системен проблем в методологията по прилагане на горепосочените изпити:

„През последните години системата за придобиване на правоспособност в ИДЕС бе значително подобрена. С въвеждането на електронни изпити се прекрати практиката за обжалване на организацията на изпитите и радикално се преодоляха възможностите за съмнения за нерегламентирани действия при оценяването на изпитните резултати. Извършена е огромна работа за изготвяне и актуализиране на достатъчни по обем банки от изпитни въпроси. Предприеха се редица правилни стъпки за усъвършенстване на Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Резултатите от изпитите от 2013 г., сравнени с резултатите от предходната година, обаче показват наличие на индикации за известни колебания при функционирането на системата. Вероятно това се дължи на прилагането на различаващи се критерии от изпитните комисии относно обхвата и сложността на съвкупностите от изпитни въпроси. Това прави възможен изводът за необходимост от доусъвършенстване на политиката на ИДЕС относно необходимите знания и умения за придобиване на правоспособност, с оглед постигане на по-висока възпроизводимост на изпитните резултати.

По-нататъшното развитие на системата за придобиване на правоспособност, несъмнено е свързано с промени в методиката за провеждане на изпитите, като се предвиди възможност не само за проверка на репродуктивни знания, но и на придобити умения за тяхното прилагане в рутинни и извънредни ситуации.“

С горепосоченото писмо е предложено провеждането на съвместна среща с председателите на изпитните комисии

2.  На 22.01.2014 г. беше проведено такова заседание, на което бяха обсъдени проблемните въпроси.

От страна на представителите на института беше направена реална оценка за необходимостта от промени в нормативната уредба, регламентираща организирането и провеждането на изпитите, както и промяна в подхода относно съставянето на изпитните въпроси.

Според председателя на института е било взето решение от управителния съвет да започне изготвянето на концептуални промени в системата за следващия изпитен период (сесия 2014 г.), като беше изразено ясно съгласие с факта, че сегашната система изпитва само паметта и не изпитва уменията. Постигнато беше обединение и около предложението на комисията за въвеждане рецензиране на изпитните въпроси.

До започване на изпитната сесия за 2014 г., както и до 11.11.2014 г. конкретни предложения за утвърждаване на горепосочените промени не бяха представени от страна на ИДЕС.

По повод на множеството депозирани жалби в деловодството на КПНРО срещу отново разочароващите резултати от изпита по счетоводство, проведен на 28.06.2014 г., с писмо от 17.07.2014 г. комисията поиска от ИДЕС анализ и становище по отношение посочените в жалбите факти и обстоятелства, вкл. за мнението на професионалната организация относно провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Такова становище беше представено на вниманието на комисията на 17.09.2014 г. след двукратно писмено напомняне за това.

В горепосоченото становище Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (УС на ИДЕС) изрично посочва, че според него не са налице основания (нито формални, нито по същество) за провеждането на втора изпитна сесия по счетоводство.

Предвид горепосоченото и особено с оглед на резултатите от изпита по данъчно и осигурително право от 25.10.2014 г., налага се изводът, че УС на ИДЕС не е на висотата на своите отговорности по администриране на изпитите.

Към настоящия момент КПНРО няма правна възможност да задължи УС на ИДЕС да предприеме конкретни действия за подобряване на състоянието, което може да бъде определено като близко до критичното. Комисията обаче се надява, че членовете на УС правилно ще осмислят своята отговорност и ще проявят добра воля за решаване на назрелите проблеми, в т.ч. по отношение на препоръката на КПНРО за организиране на втора изпитна сесия.

КПНРО отново заявява своята готовност да подкрепи конструктивните предложения на УС на ИДЕС за текущото и перспективното решаване на съществуващите проблеми, в т.ч. чрез целесъобразни промени в Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Анализ и оценка на проведена анкета за обратна връзка с регистрираните одитори

 

 

И тази година КПНРО потърси обратна информация от регистрираните одитори и СОП, на които бяха извършени проверки за контрол върху качеството.

Анкетата за обратна връзка се наложи като много добра практика, която продължава вече четири години.

Информация за участие на представители на КПНРО във „Форум по стратегически счетоводни въпроси“

 

 

 

От 07.05.2014 г. до 08.05.2014 г. във Варшава, Република Полша, се проведе „Форум по стратегически счетоводни въпроси“, организиран от директора за регион Европа на Международния форум на независимите одитни регулатори (ИФИАР) в партньорство с Националната камара на регистрираните одитори и Счетоводната асоциация на Полша.

Съвместно заседание на КПНРО и представители на УС, СККОУ, КС и СПЕ при ИДЕС

 

На 15.05.2014 г. се проведе съвместно заседание на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и представители на УС, СККОУ, КС и СПЕ при Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Информация за семинар на IFIAR

От 10.03.2014 г. до 12.03.2014 г. в Куала Лумпур, Малайзия, се проведе осмия семинар за инспекции на Международния форум на независимите одитни регулатори (ИФИАР). Семинарът беше организиран от работна група на ИФИАР със съдействието на Надзорния съвет по одит към комисията по ценни книжа на Малайзия. Освен представители на КПНРО, в семинара взеха участие 113 представители от 40 държави.

 

Още статии...

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

629009
ДнесДнес224
ВчераВчера663
Тази седмицаТази седмица1458
Този месецТози месец11606
ВсичкоВсичко629009