Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Надзорна дейност Становища и решения Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2020 г.

Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2020 г.

Делойт одит ООД – рег. № 033
Стоян Величков Тинчев – рег. № 0151
Антонин Георгиев Нинов – рег. № 0233
Цветан Николов Янчев – рег. № 0053
Стефан Янков Петров – рег. № 0277
Анда консултинг ООД – рег. № 128
Бисер Йорданов Славков – рег. № 167
Светлана Цветанова Павлова – рег. № 0633
Мария Александрова Величкова – рег. № 0307
ИсаОдит ООД – рег. № 0130
Стефана Стоицева – рег. № 0154
Светлана Павлова - рег. № 0633
Недьо Недев – рег. № 145
Бонка Маринова – рег. № 236
Грант Торнтон ООД – рег. № 032
Аналитичен доклад за резултатите от проведено социологическо изследване
ИсаОдит ООД – рег. № 130
План за инспекционната дейност на КПНРО за 2020 г.
Форма и съдържание на годишен доклад за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Анелия Иванова Люцканова
Институт на дипломираните експерт-счетоводители
Наредба за форма и съдържание на годишните доклади за дейността на одитните комитети
Правила за продължаващо професионално развитие на регистрираните одитори
Правила за инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори
Насоки за дейността на одитните комитети/ становище на Института на дипломираните експерт-счетоводители относно проект на Правила за инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори.
Правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори
Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на Регистър на одитните комитети
Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистър на регистрираните одитори
Процедура по образуване и движение на административнонаказателните преписки и издаването на наказателно постановление или друг индивидуален административен акт
Правила за извършване на разследвания по сигнали, жалби и предложения до КПНРО
Правила за организиране и провеждане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител
Снежана Александрова Башева – рег. № 507
Атанаска Ивова Филипова Сланчева – рег. № 0693
Правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори
„Млад одитор 2019 г."
Процедура по образуване и движение на административнонаказателните преписки и издаването на наказателно постановление или друг индивидуален административен акт
Кодекс за професионална етика на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Валери Петков – рег. № 0468
Десислава Върбанова – рег. № 0698
Димитана Христова – рег. № 182
Недьо Недев – рег. № 0145
Румяна Пашова – рег. № 0502
Златка Тодорова Капинкова – рег. № 0756
Диана Йорданова Кискинова – рег. № 0620
Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – рег. № 0693
Асен Димов –рег. № 0166
Даниела Григорова – рег.№ 650
ИсаОдит ООД-рег. № 0130
Светлана Димитрова – рег. № 0687
Стоянка Иванова – рег. № 0615
Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Наредба за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на Регистър на регистрираните одитори
КЕОНО
Захаринка Габровска – рег. № 192
Георги Куюмджиев – рег. № 192
Люба Танчева – рег. № 304
Васка Тодорова Гелина – рег. № 0667
Велин Светлозаров Попов – рег. № 0635
Златка Тодорова Капинкова – рег. № 0756
Диана Йорданова Кискинова – рег. № 0620
Снежана Александрова Башева – рег. № 0507
Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на Регистър на регистрираните одитори
Процедура по образуване и движение на административни преписки и прилагане на надзорни мерки
Милена Георгиева Стоянова – рег. № 0783
Калин Апостолов Апостолов – рег. № 0657
Светлана Димитрова Димитрова – рег. № 0687
Десислава Пламенова Върбанова – рег. № 0698
Дафин Асенов Средков-рег. № 0518
Янка Павлова Диманчева-рег.№ 0404
Валери Иванов Петков-рег.№ 0406
Отчет за дейността на КПНРО за 2019 г.
Дияна Георгиева Иванчева– рег. № 0065
Теодора Петрова Луканова – рег. № 0740
Калин Апостолов Апостолов – рег. № 0657
Стоянка Живкова Иванова – рег. № 0615
Мариела Асенова Спиридонова – рег. № 0565
Велин Светлозаров Попов - рег. № 0635
Григор Петков Кръстев – рег. № 0548
Димитринка Иванова Георгиева – рег. № 0520
Илияна Петрова Баева – рег. № 0126
Катя Райкова Златарева – рег. № 0610
Г3еорги Генов Атанасов – рег. № 0177
Григор Петков Кръстев – рег. № 0548
Брейн сторм консулт ООД – рег. № 148
Григор Петков Кръстев – рег. № 0548
Милена Георгиева Стоянова – рег. № 0783
Стоян Асенов Донев – рег. № 0509
Дафин Асенов Средков – рег. № 0518
Дияна Георгиева Иванчева – рег. № 0065
Илияна Петрова Баева – рег. № 0126
Теодора Петрова Луканова – рег. № 0740
Георги Генов Атанасов – рег. № 0117
Катя Райкова Златарева – рег. № 0610
Димитринка Иванова Георгиева – рег. № 0520
Григор Петков Кръстев – рег. № 0548
Стоян Асенов Донев – рег. № 0509
Манол Петков Кривошапков – рег. № 428
Правила за дейността на експертния съвет по одит към КПНРО
Насоки за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
"Одиторска къща" ООД
Елена Добрева Кузманова
Петранка Тенчева Бойчева – рег. № 497
Тянка Иванова Захариева – рег. № 051
Мариела Асенова Спиридонова – рег. № 0565
Теодора Иванова Цветанова – рег. № 0771
Димитринка Йорданова Пашова – рег. № 0019
„Мур България одит" ООД – рег. № 131
Цветалина Крумова Атанасова
Лидия Филипова Карамитева
Манол Петков Кривошапков – рег. № 0428
Григор Петков Кръстев – рег. № 0548
Калинка Енчева Писарова – рег. 0525
Стефанка Тодорова Николова – рег. № 0041
Даниел Христосков Иванов – рег. № 0669
„Свраков и Милев" ООД – рег. № 078
„Дружество за одит и консултации" ООД – рег. № 037
„Гети одит 99" ООД – рег. № 137
 Теодора Иванова Цветанова – рег. № 0771
 Ангелина Калинова Атанасова
Деян Венелинов Константинов – рег. № 0652
Стефанка Тодорова Николова – рег. № 0041
Даниел Христосков – рег. № 0669
"Дружество за одит и консултации" ООД – рег. № 037
Манол Петков Кривошапков – рег. № 0428
Григор Петков Кръстев – рег. № 0428
„Акаунтинг-одитинг" ООД – рег. № 150
"Ажур ТДМ" – рег. № 004/"Гети одит 99" – рег. № 137
"АБВП одит стандарт" ООД – рег. № 165
Магдалена Николова Цветкова – рег. № 0659
"Ейч Ел Би България" ООД – рег. № 0017
Калинка Енчева Писарова – рег. № 0525
Дафин Асенов Средков – рег. № 0518
Атина Николаос Мавридис – рег. № 408
" ЕКОВИС ОДИТ БГ" ООД – рег. № 176
"АЖУР ТДМ" ООД – рег. № 004
"АБАГАР ОДИТ" ООД – рег. № 0164
Деян Венелинов Константинов – рег. № 0652
Калинка Енчева Писарова – рег. № 0525
Димитринка Йорданова Пашова – рег. № 0019
Тянка Иванова Захариева– рег. № 0051
„Свраков и Милев" ООД – рег. № 087
„МУР България одит" ООД – рег. № 131
Милена Георгиева Стоянова – рег. № 0783
Димитринка Иванова Георгиева – рег. № 0520
 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2525899
ДнесДнес255
ВчераВчера568
Тази седмицаТази седмица1637
Този месецТози месец16209
ВсичкоВсичко2525899