Резултати от извършените планови инспекции през 2021 година