Обявление на ЕК за учредяването на КЕОНО - 13.07.2016