Резюме от проведено второ пленарно заседание на КЕОНО - 25.11.2016