Резюме от проведено единадесето пленарно заседание на КЕОНО - 27-28.11.2019 г.