Резюме от проведено дванадесето пленарно заседание на КЕОНО - 03.03.2020 г.