Посетители онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало За Комисията Бюджет на КПНРО

Бюджет на КПНРО

Бюджет 2024

 
II. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2024 година
Касово изпълнение на тримесечен отчет на бюджета на КПНРО към 31.03.2024
III. Тримесечни информации за разходите по бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"
IV. Информация за плащания на КПНРО през СЕБРА

 
Второ тримесечие 2024 г.

  

Април Май Юни
 1  2  3
 4
 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
         2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31    
                1 2
3 4 5 6 7 8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26  27  28 29  30
 
Първо тримесечие 2024 г.

  

Януари Февруари Март
 1  2  3
 4
  5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31           
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29      
             1  2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27  28  29 30  31

Бюджет 2023

Бюджет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2023 г.

I. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2023 година

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.01.2023 г.

2. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 28.02.2023 г.

3. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.03.2023 г.

4. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 30.04.2023 г.

5. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.05.2023 г.

6. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 30.06.2023 г.

7. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.07.2023 г.

8. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.08.2023 г.

9. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 30.09.2023 г.

10. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.10.2023 г.

11. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 30.11.2023 г.

12. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.12.2023 г.

13. Обобщена информация за разходите по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за месец декември 2023 г.

II. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2023 година

1. Касово изпълнение на тримесечен отчет на бюджета на КПНРО към 31.03.2023 г.

2. Касово изпълнение на тримесечен отчет на бюджета и баланс на КПНРО към 30.06.2023 г.

3. Касово изпълнение на тримесечен отчет на бюджета и баланс на КПНРО към 30.09.2023 г.

4. Касово изпълнение на тримесечен отчет на бюджета и баланс на КПНРО към 31.12.2023 г.

III. Тримесечни информации за разходите по бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"

1. Тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори" на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори към 31.03.2023 г.

2. Тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори" на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори към 30.06.2023 г.

3. Отчет за полугодието към 30.06.2023 г. за разходите по бюджетни програми на КПНРО.

4. Тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори" на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори към 30.09.2023 г.

5. Тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори" на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори към 31.12.2023 г.

6. Отчет за полугодието към 31.12.2023 г. за разходите по бюджетни програми на КПНРО.

IV. Информация за плащания на КПНРО през СЕБРА

 

Четвърто тримесечие 2023 г.

  

Октомври Ноември Декември
 30  31  
 
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26  27  28  29
       1  2 3 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30      
            1  2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27  28  29 30  31
 
Трето тримесечие 2023 г.

  

Юли Август Септември
31    
 
    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17  18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30
    1   2 3 4 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31      
           1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27  28  29 30  
 
Второ тримесечие 2023 г.

  

Април Май Юни
      
 
    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30
1   2    3  4 5 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31        
        1  2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29  30    
 
Първо тримесечие 2023 г.

  

Януари Февруари Март
 30   31  
 
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26  27  28  29
       1  2 3 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
 27 28          
       1  2  3  4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  30  31    

 

Бюджет 2022

I. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2022 година
II. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2022 година
 
III. Тримесечни информации за разходите по бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"
 
IV. Информация за плащания на КПНРО през СЕБРА
 
 
Четвърто тримесечие 2022 г.
 
Октомври Ноември Декември
 31    
 
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30
    1  2  3 4 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29  30        
        1  2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29 30 31  
 
 
 
Трето тримесечие 2022 г.
 
Юли Август Септември
     
 
  1   2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  29 30 31 
1  2 3    4 5  6   7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 29  30  31           
          1  2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29 30    
 
 
Второ тримесечие 2022 г.
 
Април Май Юни
      
 
  1   2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  29 30   
30  31           1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25  26 27  28  29
       1  2  3  4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  30      
 
Първо тримесечие 2022 г.
 
Януари Февруари Март
 31    
 
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30
    1  2  3 4 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28            
    1  2  3  4  5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  31      

Бюджет 2021

 
I. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2021 година
    1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО към 31.01.2021 г.
       1.1 В1 – бюджет
 
II. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на КПНРО за 2021 година
 
III. Тримесечни информации за разходите по бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"
 
IV. Информация за плащания на КПНРО през СЕБРА
 
 
Четвърто тримесечие 2021 г.
 

Октомври

Ноември

Декември

     
 
  1  2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28  29  30  31
 1

 2

 3

 4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 29  30          
     1  2  3  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 30 31     
Трето тримесечие 2021 г.
 

Юли

Август

Септември

     
 1
  2  3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  30  31  
 30  31      

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 23  24  25  26  27  28 29
       1  2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30      
 
Второ тримесечие 2021 г.
 

Април

Май

Юни

     
 1
  2  3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  30      
 31  

 

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 24  25  26  27  28  29 30
    1  2  3  4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       
 
Първо тримесечие 2021 г.
 

Януари

Февруари

Март

     
 
  1  2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28  29  30  31
 1

 2

 3

 4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

                
 1  2  3  4  5  6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

       

Бюджет 2020

 
Четвърто тримесечие 2020 г.
 

Октомври

Ноември

Декември

       1  2  3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
 30  31  
 30

  

   

 

  

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 24  25  26  27  28 29
    1  2  3  4  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       
 
  
Трето тримесечие 2020 г.
 

Юли

Август

Септември

     1  2   3  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
 31    
 31

  

   

 

  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 25  26  27  28  29  30
    1  2  3  4  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

       
 
Второ тримесечие 2020 г.
 

Април

Май

Юни

    1    2   3  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30        
 

  

   

 

 1 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 26  27  28  29  30  31
1  2  3  4  5  6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

      
 
Първо тримесечие 2020 г.
 

Януари

Февруари

Март

      1  2   3  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30   31    
 

  

   

 

  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 25  26  27  28  29  
 30  31    

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27  28  29

Бюджет 2019

 
 
Четвърто тримесечие 2019 г.
 

Октомври

Ноември

Декември

   1  2  3  4  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31      
 

  

   

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 26  27  28  29 30  
 30  31    

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27  28 29
 
 
Трето тримесечие 2019 г.
 

Юли

Август

Септември

 1  2  3  4  5  6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31        
 

  

   

2 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27  28  29  30  31  
 30        

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27  28 29
 
Второ тримесечие 2019 г.
 

Април

Май

Юни

 1  2  3  4  5  6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

       
 

  

1  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 28  29  30  31    
     

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28  29  30
 
Първо тримесечие 2019 г.
 

Януари

Февруари

Март

    1  2  3  4  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31       
 

  

   

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 26  27  28      
     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  30  31
Още статии...
 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2494745