Съобщение до регистрираните одитори относно публично изявление на Европейският орган за ценни книжа и пазари за общите европейски приоритети при правоприлагането за финансово отчитане в годишните финансови отчети за 2020 г.