Съобщение за влязла в сила надзорна мярка за лишаване от право за извършване на финансов одит