Писмо до регистрираните одитори относно ползването на ел. подпис