Правила за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител