Съобщение във връзка със задължението за уведомяване на надзорните органи по реда на чл. 61 ЗНФО при задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия, които са в тесни връзки с предприятие от обществен интерес