Съобщение относно отлагане прилагането на изискването за изготвяне на годишните финансови отчети в съответствие с Европейския единен електронен формат (ESEF)